Splošni pogoji veljajo za vsakega uporabnika (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto Better Than BRCA, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu https://www.betterthanbrca.com (v nadaljevanju: spletno mesto).

Lastnik spletnega mesta je Spletkarije, Andreja Roškar s.p. (v nadaljevanju: lastnik), avtorica bloga pa Andreja Roškar (v nadaljevanju: avtorica).

Splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja z vsemi njihovimi določbami ter da je seznanjen s Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti.

Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

Uporaba spletnega mesta

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.

Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko lastnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop do vsebin.

Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in lastnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta nima nobenih drugih obveznosti.

Lastnik si pridržuje pravico, da dostop do bloga, določenih delov spletne strani ali posameznih funkcionalnosti kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.

Točnost in ažurnost podatkov

Avtorica opisuje svoje občutke, doživljanja in izkušnje z rakom dojk in gensko mutacijo BRCA ter posegi in preiskavami. Avtorica bloga ni strokovnjak na področju zdravja, zato so vsi zapisi izključno v informativne namene. Pri opisovanju zdravstvenih težav, dognanj, posegov, metod in statistik se trudi ohranjati ažurnost in pravilnost podatkov, a jih ne more zagotavljati. Avtorica poskuša vse statistične podatke in opise zdravstvenih stanj zagotoviti iz kredibilnih virov.

Izključitev odgovornosti

Lastnik ne jamči, da so vse vsebine, objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Lastnik ne prevzema nobene odgovornosti glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Lastnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorsko pravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je lastnik oz. avtorica bloga oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini to izrecno navedeno.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja lastnika oziroma nosilca avtorskih pravic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno mesto vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

Fotografije

Vse uporabljene fotografije in grafike so last Spletkarije, Andreja Roškar s.p. oz. ima le-ta licenco (ali dovoljenje) za njihovo objavo, pri kateri navedba vira ni potrebna.

Nazadnje posodobljeno: 24.06.2021

Menstrualni koledarček

Z Better Than BRCA menstrualnim koledarčkom boš enostavno spremljala svoj cikel, dodala pa sem tudi opomnik, da ne pozabiš na koledarju označiti samopregledovanja dojk.